اعضای شرکت

اعضای دفتر مرکزی

سبحان فلاح زاده

مدیر فنی دپارتمان فروش

کارشناس ارشد عمران (سازه)
از دانشگاه سراسری سمنان
سابقه کار ۱۰ سال

آرش خرمی

مدیر دپارتمان فروش

کارشناسی ارشد عمران
از دانشگاه علوم تحقیقات تهران
سابقه کار ۱۰ سال

علیرضا امامقلی

مشاور دپارتمان فروش

کارشناسی معماری
از دانشگاه علامه دهخدا قزوین
سابقه کار ۵سال

نیما جهانی

مدیر واحد بازرگانی

کارشناسی ارشد عمران
از دانشگاه آزاد اسلامشهر
سابقه کار ۹سال

خانم مهندس شیرازی

مسئول رسیدگی فنی و امور قراردادها

کارشناسی معماری
سابقه کار ۴سال
دانشگاه سراسری همدان

فواد عباسجویی

حسابدار

لیسانس حسابداری
از دانشگاه قروه
سابقه کار ۱۰ سال

زهراسادات بطحایی

حسابدار

لیسانس حسابداری
از دانشگاه پیام نور خمین
سابقه کار ۵سال

بهزاد نوروزی

مدیر نصب

کارشناسی عمران
از دانشگاه اراک
سابقه کار ۶سال

شهاب جمشیدی

سرپرست کارگاه

کارشناسی عمران
از دانشگاه آزاد پرند
سابقه کار ۱۳سال

جواد شیرازی

سرپرست کارگاه

کارشناسی مهندسی عمران
از دانشگاه آزاد ملایر
سابقه کار ۶سال

ابراهیم استاجی

سرپرست کارگاه

کارشناس ارشد عمران (سازه)
از دانشگاه آزاد تهران جنوب
سابقه کار ۵ سال

حمید کرمی

نماینده شرکت

سابقه کار ۴سال

حمید ضرابی

سرپرست کارگاه

کارشناسی مهندسی عمران
از دانشگاه آزاد رودهن
سابقه کار ۱۶ سال

فاطمه نجم

مسئول دفتر مدیریت

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
دانشگاه آزاد تهران شمال
سابقه کار ۳ سال

اعضای کارخانه

محمد شاهسون

مدیر واحد تولید

کارشناسی عمران
از دانشگاه آزاد تهران شرق
سابقه کار ۱۲سال

علیرضا شیرازی

مدیر واحد کنترل متریال

کارشناسی عمران
از دانشگاه خوی
سابقه کار۱۰سال

امیرحسین پاکدامن

مسئول واحد کنترل پروژه

کارشناسی اقتصاد
سابقه کار ۲ سال
دانشگاه علامه طباطبایی

رضا بابایی طرق

سرپرست تولید سالن ها

کارشناس بازرس جوش
از مرکز پژوهشی جوش ایران
سابقه کار ۸سال

مهدی عسگری

مسئول واحد کنترل کیفیت (QC)

کارشناسی مهندسی جوش
از دانشگاه ساوه
سابقه کار ۱۲سال

رضا انتظاری

مسئول واحد Q.A و ISO

کارشناسی معماری
از دانشگاه علمی کاربردی
سابقه کار ۱۲ سال

رضا فلاحی

مسئول دفتر فنی

کارشناسی ارشد عمران سازه
از دانشگاه علوم تحقیقات تهران
سابقه کار ۱۱سال

الهه فیروزبخت

کارشناس دفتر فنی

کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
از دانشگاه آزاد کرج
سابقه کار ۸ سال

امیر مرادی

مسئول محوطه و بارگیری

کاردانی مهندسی جوش
از دانشگاه علمی کاربردی ساوه
سابقه کار ۱۲ سال

معصومه عظیم پور

مسئول IT و اداری

کارشناسی کامپیوتر
از دانشگاه علم و صنعت
سابقه کار ۱۷سال