پروژه آجودانیه

تناژ: ۲۴۰۰ تن

آدرس: خیابان آجودانیه

اتصالات: پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۰