پروژه بهستان چهارم

نام پروژه: بهستان چهارم

تناژ:۲۰۰ تن

آدرس: خیابان پاسداران، بهستان چهارم، ارم

اتصالات: پیچ مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۷