پروژه بیدار

تناژ: ۲۰۰ تن

آدرس: خیابان فیاضی فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۲۰

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۶