نام پروژه: بلوار ارتش

تناژ: ۸۰ تن

آدرس: بلوار ارتش، شهرک گلها، خیابان احمدلو، کوی بنفشه

سازه CFT با اتصالات پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۷