پروژه بوستان هفتم

تناژ: ۲۵۰ تن

آدرس: خیابان پاسداران خیابان بوستان هفتم

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۷