پروژه دردشت

نام پروژه: دردشت

تناژ: ۴۵۰ تن

آدرس: نارمک، خیابان دردشت، نبش کوچه یعقوبی

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۶