پروژه دیباجی جنوبی

نام پروژه: دیباجی جنوبی

تناژ: ۱۲۰ تن

آدرس: خیابان دیباجی جنوبی، خ مژگان، خ محسنیان، خ عین آبادی، کوی کبود

سازه CFT با اتصالات پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۷۹