پروژه اعزازی

تناژ: ۱۵۰ تن

آدرس: بزرگراه صدر بهار جنوبی خیابان جهرمی خیابان اعزازی

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۵