پروژه همایون نیاوران

نام پروژه: همایون نیاوران

تناژ: ۱۰۰۰ تن

آدرس: نیاوران، خیابان همایون، نبش خیابان فرزین

اتصالات: پیچ و مهره

سال ساخت و نصب:۱۳۹۷