نام پروژه: ایرانشهر

تناژ:  ۴۰۰ تن

آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر

اتصالات: جوشی

سال ساخت: ۱۳۹۷