پروژه کوهستانی

نام پروژه: کوهستانی

تناژ: ۲۵۰تن

آدرس: نیاوران، خیابان مرجان، نبش رجایی

اتصالات: پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۸۶