پروژه لواسان

نام پروژه: لواسان

تناژ: ۲۰۰ تن

آدرس: لواسان، عسلک، بعد از رودخانه، خیابان ورجین(١)، انتهای خیابان کوهپایه

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۶