پروژه منطقه ۲۲

نام پروژه: منظقه ۲۲

تناژ: ۳۴۰۰ تن

آدرس: منطقه ۲۲ بلوار ساحل

اتصالات: پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۱