پروژه موزه

نام پروژه: موزه

تناژ: ۱۰۰۰ تن

آدرس: خیابان فردوسی، انتهای کوچه هنر

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۶