پروژه مژده

نام پروژه: مژده

تناژ: ۷۵۰تن

آدرس: باهنر، چهارراه مژده، نبش شمالی شرقی

اتصالات: پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۲