پروژه نیاوران

نام پروژه: نیاوران ۳

تناژ: ۱۳۰۰تن

آدرس: نیاوران، بعد از سه راه یاسر، جنب بانک صادرات

اتصالات: اتصالات جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۱