پروژه ازگل

تناژ: ۱۸۰۰ تن

آدرس: بزرگراه ارتش ازگل، جنب بازار تره بار

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۲