پروژه پردیس

نام پروژه: پردیس

تناژ: ۷۰۰ تن

آدرس: شهر جدید پردیس، فاز دوم،  میدان امام خمینی

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۶