پروژه پونک

نام پروژه: پونک

متراژ: ۱۰۰۰ متر مربع

آدرس: پونک، سردار جنگل، خیابان فروردین، پلاک ۱

سازه CFT با اتصالات پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۷