پروژه راستوان

نام پروژه: راستوان

تناژ: ۲۵۰ تن

آدرس: پاسداران، خیابان راستوان، نبش وارسته

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۶