پروژه سامیکسون

نام پروژه: سامیکسون

تناژ: ۲۴۰۰ تن

آدرس: نیاوران، مرجان، انتهای خیابان رجایی

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۱