پروژه سرمد

نام پروژه: سرمد

تناژ: ۲۵۰ تن

آدرس: خیابان فرمانیه، خیابان لادن، کوچه سرمد

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۶