نام پروژه: شهرک راه آهن

تناژ: ۱۰۰ تن

آدرس: شهرک راه آهن

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۷