نام پروژه: شریعتی۱

تناژ: ۱۴۰ تن

آدرس: خیابان شریعتی

سازه CFT با اتصالات پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۸