پروژه تریتا

نام پروژه: تریتا

تناژ: ۲۸۰ تن

آدرس: پارک علم و فناوری پردیس

سازه CFT با اتصالات پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۷