نام پروژه: ظفر

تناژ:

آدرس:

اتصالات:

سال ساخت و نصب: