مزایای سازه های CFT

مزایای سازه های CFT

مزایای سازه های CFT ۱- مزیت‌های فنی و اجرایی سازه های CFT بهبود کیفیت ساخت مقاطع فولادی بسته دارای مزیت‌های فراوانی هستند، اما استفاده از مقاطع بسته توخالی دست‌ساز مشکلات متعددی ازجمله اعوجاج ورق در وجوه مقطع، رواداری بیش از مقادیر مجاز در ستون‌های با طول زیاد، الزام استفاده از جوش نفوذی جهت اتصال بین …

مزایای سازه های CFT Read More »